DIGITAL CAMPUS

- ALLE SKAL MED!

Les mer

Med utdatert grensesnitt, ulike systemer som ikke var godt integrert og manglende mobiloptimalisering hadde NKIs læringsplattform, Linki, behov for en oppgradering. Fordi NKI er en ren nettskole er læringsplattformen selve kjernen i organisasjonen.

Etter et omfattende design-prosjekt fremstår NKIs nettskole som en moderne og brukervennlig plattform som virkelig lever opp til merkevareløfte ” Vi strekker oss lenger for å få deg videre”.


Bakgrunnen for prosjektet var å gjøre det enklere og mer inspirerende for studentene å gjennomføre kursene de hadde meldt seg på. For å nå dette målet satte vi studentenes læring i sentrum og lot den styre både designvalg og teknologi.

DET VIKTIGSTE VI DRIVER MED ER Å HJELPE STUDENTENE VÅRE. ALLE SKAL KLARE DET DE SETTER SEG SOM MÅL.

Dette er ikke mindre enn et skikkelig hårete mål. Gjennom brukerundersøkelser avdekket vi et behov for en helt ny informasjonsstruktur, bedre kommunikasjonen mellom studieleder, lærer og andre studenter, samt enklere tilgang til NKIs mange, gode verktøy.


Etter redesignet er Linki blitt en oversiktlig, mobiltilpasset nettskole hvor ulike plattformer er sømløst integrert i én løsning. Innholdet blir prioritert for å minimere forstyrrelser og både lærere og medstudenter er enklere tilgjengelig. Med et system som samler innsikt underveis, presenteres studenten alltid for den informasjonen og de verktøyene studenten har behov for.

Dashboard

NKIs nettskole har gått fra å være en digital læringsplattform til å bli en levende campus for studentene. Nye Linki er både et digitalt klasserom, en lesesal og et sosialt møtepunkt for studentene – i ett.

Fordi NKI er en ren nettskole ønsket vi at det skulle oppfattes som en campus heller enn en digital plattform. Nye Linki er både et digitalt klasserom, en lesesal og et sosialt møtepunkt for studentene – i en og samme løsning.


VERDIEN AV GODT DESIGN