DESIGN AV
NY NETTBANK

Les mer

Debank er en helt ny bedriftsbank på det norske markedet. Gjennom blant annet factoring og fakturakjøp har de en ambisjon om å gjøre hverdagen til små og mellomstore bedrifter litt enklere. Etter en omfattende designprosess utviklet vi en nettbank som matcher selskapets ambisjon – og gjør fakturasalg til en god digital brukeropplevelse.


FRA VISJON TIL VIRKELIGHET

Debank kom til oss med en visjon om å bygge en bank som forstår at de fleste små og mellomstore bedrifter på ett eller annet tidspunkt støter på likviditetsproblemer. Som en nyoppstartet bank uten et tungrodd byråkrati i ryggen, ønsket de være en partner som hjelper kundene til både mindre hodebry og bedre betalingsevne. En ambisjon som krever svært mye av nettbanken om kundene virkelig skal oppfatte at de får en slik verdi.

Arbeidet med å utvikle morgendagens nettbank begynte med grundige brukerundersøkelser, og kartlegging av brukernes behov. Tidlig ble det tydelig at brukernes idealbank er enkel, personlig, mobiltilpasset og utformet slik at brukeren selv kan utføre alle transaksjoner.

Dette dannet grunnlaget for de digitale konseptene vi utviklet og prototypet, og er også prinsippene den endelige løsningen er basert på.


EN DIGITAL TJENESTEPLATTFORM

Løsningen er en oversiktlig dashboard-basert plattform hvor alt er tilgjengelig, alltid. Nøkkeltall som saldo, månedlig inntekt, utgifter og utestående fakturaer er tydelig visualisert for å gi et enkelt og raskt overblikk. En sidebar sørger for at heller ikke annen informasjon og andre transaksjoner er mer enn et klikk unna. 

I dag er alle Debanks tjenester tilgjengelig digitalt, men en rådgivere er likevel aldri langt unna. Debank er blitt en personlig bank, som virkelig kjenner sine kunder og de behovene og utfordringene de til enhver tid har.