PROSJEKT REUNION

- ET PROSJEKT OM DET Å LYKKES

Les caset

NKI ØNSKER HA EN STEMME DER UTE, DER DE KAN DELTA I EN VIKTIG DISKUSJON.

Målet med kommunikasjonen er å øke kjennskapen til NKI og endre holdningen til NKI og Nettstudier.


NKI har allerede begynt reisen med mantraet; VI STREKKER OSS LENGER - NÅR DU VIL VIDERE. Det er viktig at dette er et konsept som bygger videre på dette og fungerer som tema i alle kanaler. 

Det må fungere bedre enn at det bare "dyttes" ut i de ulike kanalene. Hver eneste medieflate må behandles på sin helt spesielle måte. Vi må kunne ta en skikkelig diskusjon med pressen, og vi skal hjelpe studentene videre.

VI FORTELLER VÅRE BARN AT "DE KAN BLI HVA SOM HELST!" - Det ligger ganske mye press i det påstanden.


Utdanning og jobb handler mye om selvtillit, forventninger og usikkerhet.


FOR Å INTRODUSERE NKI´S STEMME I MEDIEBILDET, STARTET VI PROSJEKT REUNION MED Å SNAKKE MED EN 3. KLASSE I OSLO OM DERE TANKER OG FØLEØLSER OM FREMTIDEN.

Her er resultatet av samtalene:

HVA TENKER DERE OM FREMTIDEN?:


TIMECAPSULE:

DETTE BLE TIL MANGE SMÅ PERSONLIGE FILMER, SOM IGJEN LEDET TIL MANGE FINE DISKUSJONER. MED DETTE SOM UTGANGSPUNKT OG PLATTFORM FOR KUNNE VI DELTA MED EN TYDELIG STEMME


RESULTATER